Warunki rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej i przesłanie go w formie elektronicznej,
b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji.

Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej zostanie wysłane na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), o którego podpisanie i zwrotne odesłanie w następnej kolejności poprosimy. Podpisany przez Państwa dokument autoryzacyjny może upoważnić Ville Lemon do pobrania ustalonej kwoty zadatku z Państwa karty kredytowej. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie pensjonat rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz pensjonatu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
a) na 60 dni przed planowanym przyjazdem = 25 % wartości rezerwowanego pobytu,
b) pomiędzy 60 a 30 dniem przed planowanym przyjazdem = 50% wartości rezerwowanego pobytu,
c) na mniej jak 30 dni przed planowanym przyjazdem = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.